Přehled cenOptimum

  • Platba dle noremní věty od EUR 1,40 – rozumí se počet v cílovém textu
    u neobvyklých formátů, stupně obtížnosti a oboru se mohou ceny mírně odlišovat

  • Paušální ceny a slevy u větších zakázek
  • Individualní cenové nabídky
  • Tlumočnické služby od EUR 45,– / h
  • Žádné expresní příplatky
  • Příplatek za poštovné

Platební možnosti

  • Bankovní spojení, složenka, hotovost
  • Platba ihned po obdržení účtenky