Nabídka služebStecker connect

  • exaktní překlady v požadovaném formátu
    v mnoha odvětvích např. sport, kultura. biologie, technika
  • specifické požadavky po konzultaci
  • dokumenty, úřední dopisy, smlouvy etc.
  • korektura textů
  • tlumočnické překlady

 

  • žádné soudní ověření
  • žádné překlady literárních děl